Monthly Archives: February 2020

Ứng dụng Màng quấn PE

“Mỏng hơn, Dài hơn, Bền hơn,… Quấn nhiều hơn với Màng ít hơn” Bằng các đổi mới tiên tiến, chúng tôi đã phát triển sản phẩm Màng quấn hiệu suất cao với độ giãn màng cao cùng khả năng chống xé và chống đâm thủng vượt trội so với Màng quấn đươc sản xuất theo […]