Unilever giảm 50% lượng bao bì nhựa sử dụng 1 lần

Ngày 7/10/2019, công ty Unilever đã công bố kế hoạch giảm 50% lượng bao bì nhựa sử dụng 1 lần cho các sản phẩm của hãng vào năm 2025.
Trong thông báo công bố kế hoạch nêu trên, Giám đốc điều hành (CEO) của Unilever, Ông Alan Jope cho biết, mục tiêu của hãng là giảm 100.000 tấn nhựa sử dụng và đưa vào sử dụng nhiều hơn nữa các sản phẩm nhựa tái chế.

Tuy nhiên, kế hoạch này đòi hỏi Unilever cân nhắc lại các khâu trong quy trình đóng gói sản phẩm như sử dụng nguyên liệu đóng gói mới và có sự chuyển đổi dần bao bì đóng gói.

Unilever cam kết đến năm 2025, toàn bộ bao bì đóng gói sản phẩm của hãng sẽ là nhựa có thể được tái sử dụng, tái chế hoặc tự hủy. Cũng trong năm này, hãng cam kết sử dụng ít nhất 25% sản phẩm nhựa tái chế trong quy trình đóng gói.

Nguồn: vtv.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.